Gatuombud

Med hänsyn till dagens GDPR så har vi tagit bort uppgifter om våra gatuombud.
Vi önksar att ni kontaktar styrelsen vid ev frågor.

Styrelsen Fjällboegnahem