Välkommen

Välkommen till Fjällbo Egnahemsförenings hemsida.        

Under Nyheter till höger på sidan publiceras aktuell information 
Under information hittar ni mer information om olika områden:
Stadsbyggnadskontoret har nu gett ut ett samrådsprotokoll om Fjällbo Park där ni kan läsa om de synpunkter som kommit in samt hur förslaget kommer att drivas vidare.

Många av våra fjärrvärmeanläggningar börjar få några år på nacken och det kan finnas behov av service. Kontakta Göteborgs Energi. 

Styrelsen har beslutat att sponsra farthinder i form av blomlådor. Max 500: – paret kommer att betalas ut mot kvitto när kommunen godkänt utplaceringen.

På årsmötet framfördes önskemål om att styrelsen ska, utöver att publicera aktuell informationen på hemsidan, informera mer direkt vid större händelser. Som ett led i detta kommer gatuombuden att spela en större roll i informationsspridningen.