Styrelsen

Styrelsen         2023-2024

Ordförande     Malin Heiwall             Murmästaregatan 21                                    ordforande at fjallbo.se
Vice ordf         Jeanette Olsson           Frimästaregatan 26                                                   vice at fjallbo.se
Kassör             David Enström            Bårdskäraregatan 15       0736 481242            kassor at fjallbo.se
Sekreterare     Maria Hagesjö           Frimästaregatan 40                                     sekreterare at fjallbo.se
Ledamot 1      Robin Wallin                                                                                                    ledamot1 at fjallbo.se
suppleant 1    Maths Nilsson             Murmästaregatan 1         0705 570370    suppleant1 at fjallbo.se
suppleant 2    Sandra Persson            Karduansmakaregatan 8                           suppleant2 at fjallbo.se

Revisorer  2023-2024

Revisor                           Peter Johansson             Hammarsmedsgatan 32                031 263006
Revisor                           Johan Andersson            Bårdskäraregatan 18
Revisorssuppleant       Carl Sunde

Valberedning    2023-2024

Sammankallande          Christian Nilsson           Hammarsmedsgatan         valberedningen at fjallbo.se