Styrelsen

Styrelsen         2021-2022

Ordförande     Gunnar Wengström    Murmästaregatan 6         0722 415917      ordforande at fjallbo.se
Vice ordf         Jeanette Olsson          Frimästaregatan 26                                                   vice at fjallbo.se
Ledamot 1      David Enström             Bårdskäraregatan 15       0736 481242             kassor at fjallbo.se
Ledamot 2      Malin Heiwall               Murmästaregatan 21                                    sekreterare at fjallbo.se
Ledamot 3      Maths Nilsson             Murmästaregatan 1         0705 570370         ledamot2 at fjallbo.se
suppleant 1    Maria Hagesjö             Frimästaregatan 40                                       suppleant1 at fjallbo.se
suppleant 2    Sandra Persson           Karduansmakaregatan 8                              suppleant2 at fjallbo.se

Revisorer  2021-2022

Revisor                            Peter Johansson             Hammarsmedsgatan 32                031 263006
Revisor                            Johan Andersson            Bårdskäraregatan 18
Revisorssuppleant       Carl Sunde

Valberedning    2021-2022

Sammankallande       Joel Laine            Segelmakaregatan         valberedningen ”at” fjallbo.se