Föreningen

Fjällbo Egnahemsförening

När du köpte fastigheten här ärvde du din företrädares möjlighet till medlemskap i Fjällbo Egnahemsförening. Denna förening startades när området byggdes upp omkring 1950-1960-talen.

I det nybyggda egnahemsområdet fanns problem och behov som var likartade för alla. Då var det helt naturligt att slå sig ihop och lösa problemen, skaffa rådgivning av experter och förbilliga köp etc.. Nu är området gammalt och de enskilda fastigheterna har väl inte så likartade problem. Gemensamma problem har dock förmågan att kunna dyka upp.

Föreningens styrelse försöker att bevaka medlemmarnas intressen och förslag i aktuella frågor i vårt område. En gång om året samlas vi till årsmöte för utbyte av synpunkter och beslut. Styrelsen har under året minst 6 styrelsemöten.

Samtidigt med medlemskap i föreningen har du också ärvt medlemskap i föreningens SERVISKASSA, vilket betyder en värdefull försäkring i händelse av skada på vatten- och avloppsledningar mellan tomtgränsen och husgrunden.

Upplysningar om föreningen och serviskassan, stadgar och avgifter, kan du få av ditt gatuombud eller av någon styrelseledamot.