Grannsamverkan

Under våren 2017 startades grannsamverkansgrupp i Fjällbo, i samarbete med polisen och Fjällbo egnahemsförening. Gruppen omfattar nu ca 100 av områdets ca 300 hushåll.
Medlemskap är helt kostnadsfritt och innebär att:

  • hushållet noteras som medlem och registreras med kontaktuppgifter i grannsamverkansgruppens förteckning
  • hushållet tilldelas grannsamverkansdekaler, att komplettera de skyltar om grannsamverkan som sitter uppe runtom i området
  • hushållets kontaktperson får polisens veckomail om relevanta händelser
  • hushållet bjuds in att delta i Fjällbos grupp i mobiltelefonapplikationen Safeland (fd Trygve) för informationsspridning i realtid

 Välkommen med anmälan till [grannsamverkan@fjallbo.se] – innehållande uppgift om:

  • hushållets adress
  • namn på hushållets kontaktperson
  • mobiltelefonnummer till kontaktperson
  • emailadress till kontaktperson

 Läs gärna mer på http://samverkanmotbrott.se/.