Information till nyinflyttade

Välkomstmeddelande till nyinflyttade

Fjällbo Egnahemsförening önskar dig
Välkommen till Fjällbo


När ni köpte fastigheten här övertog ni förmodligen er företrädares medlemskap i Fjällbo Egnahemsförening. Föreningen startades när området byggdes på 1940-, 50- och 1960-talen. I det nybyggda området fanns problem och behov som var likartade för alla. Det var då helt naturligt att slå sig ihop för att få fördelaktiga inköp och skaffa rådgivning i olika frågor av experter.

Gemensamma problem och frågeställningar har dock förmågan att fortfarande dyka upp. Föreningens styrelse försöker bevaka medlemmarnas intresse i aktuella frågor i vårt område. En gång om året samlas vi till årsmöte för utbyte av synpunkter och beslut. Styrelsen
har under året minst 6 styrelsemöten.
Kontakt uppgifter hittar du under styrelsen på Hemsidan.

Vi jobbar med GRANNSAMVERKAN inom vårt område så anslut dig via oss och få uppdatering vad som händer i området.
Samtidigt som medlemskap i föreningen har du också förmodligen övertagit medlemskap i föreningens servicekassa, vilket betyder en värdefull försäkring i händelse av skada på avloppsledningar mellan tomtgränsen och husgrunden. För att styrelsen skall kunna ta
beslut om ersättningsfrågan skall vid problem som kan ersättas från servicekassan i första hand kassören kontaktas. Når du inte kassören, kontakta då istället någon av de andra styrelseledamöterna.
Vid akut behov av spolning kan Cleanpipe nås på 031-330 05 00. Eller annat spolföretag. Be också att få en skriftlig rapport för redovisning om var stoppet satt. Önskemål är att spolningsprocessen dokumenteras med en videoinspelning (i avloppsröret).
Innan grävning bör du ta in en offert då priserna kan variera mycket i storlek. Dokumentera sedan skadan vid grävning (foto).
Observera att problem med avlopp/vattenledningar inom huset ej ersätts. Ofta är det i dessa fall en rörmokare som behöver kontaktas.

På föreningens hemsida, www.fjallbo.se kan du hitta föreningens och serviskassans stadgar och även läsa styrelseprotokollen.

Med vänliga hälsningar
Fjällbo Egnahemsförening
Styrelsen