Bredband

Bredband i Fjällbo

Information kring bredband i de delar av Utby som har fjärrvärme.

I och med installationen av fjärrvärme i de östra delarna av Utby som utfördes under början av 2000-talet lades det också ner koaxialkabel i gatorna i fjällbo som hushållen kan ansluta sig till för att få tillgång till bredbandsanslutning. Något som i många fall skedde i samband med att hushållen anslöt sig till fjärrvärmenätet.

I och med det aktuella erbjudandet att ansluta sig till fiber i Utby, kommer här information från det företag som administrerar stadsnätet i Fjällbo, Seths. För information om din fastighet har möjlighet att ansluta sig, klicka på länken nedan. 

Det finns inga planer på att stänga ner Koaxial-stadsnätet som finns i Fjällbo inom en överskådlig framtid. Så länge det finns en efterfrågan så kommer det erbjudas. Under våren kommer den maximala hastigheten höjas från dagens 100 till 200mbit/s. Denna hastghet täcker med marginal behovet även för flera streamande enheter samtidigt. 

I de hushåll som har fjärrvärme finns koaxialkabeln framdragen till eller in i huskroppen, då kostar det ca 3000:- att ansluta sig.

Har man inte fjärrvärme men installerar det ligger kostnaden på runt 8000:- för att ansluta sig till stadsnätet, lite beroende på hur det ser ut.

Kommer efterfrågan förändras så att 200m/bit inte täcker behovet för majoriteten av hushållen kommer företaget kunna byta ut koaxialkabeln till fiber i befintliga rör.

Det går bra att ställa frågor på föreningens Facebookgrupp, benämnd ”Fjällbo Egna Hem”. Om efterfrågan finns kommer föreningen bjuda in en representant från Seths till Fjällbo Egna Hemsförenings årsmöte 18/3 -15 i Utbynäs klubbstuga.

På sidan https://www.bredbandswebben.se/www-bredbandswebben-oppen-se/tjansteguide finns information om vad olika hastigheter innebär. 1 Gbit/s är den hastighet du har möjlighet till vid fiberinstallation.

Allmänt om hastighet

På vissa uppkopplingar anges två värden (tex. 100/10) för hastigheten. Det första värdet är nedladdningshastighet, det andra är uppladdningshastighet. Nedladdningshastigheten anger hur snabbt din uppkoppling kan ta emot data. En hög nedladdningshastighet innebär att du laddar ner filer, ser på streamad tv och surfar snabbare. Uppladdningshastigheten anger med vilken hastighet du kan skicka data, vilket påverkar hur snabbt du kan skicka filer och spela online.

Vilken hastighet passar mig?

1000 Mbit/s (1 Gbit/s) Hastigheten kommer aldrig begränsa dig. Koppla upp flera datorer samtidigt, hämta och skicka stora filer, streama film eller spela onlinespel.

100 mbit/s För dig som skickar stora filer eller spelar online. Flera datorer samtidigt kan utföra krävande tjänster samtidigt – perfekt för familjen som har flera datorer i hushållet. Med 100 Mbit/s, upp och ner, skickar du data lika fort som du tar emot.

10 Mbit/s Sköter du bankärenden och surfar hemifrån? Ett prisvärt alternativ för dig som inte laddar ner stora filer eller spelar online.