Eldning i fjällbo

Två delar

  1.  Elda trädgårdsavfall
  2. Göra upp eld i därför avsedd platsElda trädgårdsavfall ej möjligt i Fjällbo.


• Ett kriterium för att få elda trädgårdsavfall är att avståndet till närmaste bebyggelse överstiger 200m.
Och det innebär då för oss i fjällbo att de andra kraven som också måste
uppfyllas är ointressanta.
Se vidare
Miljöfrövaltningens faktablad nr 25
http://www.miljo.goteborg.se/top/tryck/fakta/Fakt
ablad_25_Eldning_av_tr%E4dg%E5rdsavfall.pdf
• Miljöförvaltningen rekommenderar istället att man har en egen kompost
eller att man lämnar det till återvinningen i Sävenäs

Göra upp eld i därför avsedd plats
• Det är däremot tillåtet att
göra upp eld, grilla och röka i därför särskilt iordningställd plats.
• Tänk på eventuell brandfara, vid tveksamhet kolla med räddningstjänsten.
–Eldningsförbud? Du kan ringa till telefonsvarare 031-335 29 80
• Tänk på att inte skapa olägenhet för grannarna.
– Det räcker i och för sig inte att ”tycka det är obehagligt” Olägenhetskravet är ganska högt ställt, tex att astmatiker måste åka till sjukhus.
–Ta Hänsyn till varandra både ni som eldar och ni som är grannar! Prata med varandra!!!