Fjärrvärmeanläggning

Service på din fjärrvärmeanläggning

Info om Fjärrvärmeänläggningen

Våra fjärvärmeanläggningar börjar nu få några år på nacken och det kan vara dags att se över dem, väntar man till hösten kan det ta lång tid att få hjälp, så detta kan var något att fundera över redan nu.
Ni som hyr er anläggning ringer bara och bokar tid, servicebesök ingår i hyran av anläggningen. Telefonnummer 020-62 62 62
Ni som äger får boka detta och betala för servicen.
Göteborg energi tar ca 900 kr för detta, men detta pris går att få ner till 500-600 kr om ni kan samordna service besöken med några av era grannar
Vad som kan behövas att se över.
Expansionskärlet: Luften i gummiblåsan kan ha gått ur och den behöver då
pumpas upp med kompressor(800MPa), om det är för lite luft i
expansionskärlet så går trycket ur radiatorsystemet ganska fort, dvs om man släpper ut lite vatten ur radiatorsystemet sjunker trycket snabbt i detta.
Filter: Filtret på sekundärsystemet(radiotersystemet) behöver kanske rengöras då smuts från radiatorer kan samlas där.