Information om råttor

Problem med råttor

Styrelsen har undersökt vad som gäller vid problem med råttor på tomten.

I försäkringsvillkoren för en normal villaförsäkring ingår bekämpning av skadedjur inomhus i byggnader. Om man har problem med t.ex. råttor utomhus på tomten ingår detta alltså inte enligt försäkringsvillkorenn. Oftast samarbetar försäkringsbolagen med antingen Anticimex AB eller Nomor AB.

När vi ringt dessa två bolag säger de att de självklart även hjälper till med råttbekämpning utomhus på tomten, även om det egentligen inte ingår i försäkringsvillkoren. Åtgärden är då normalt att sätta ut s.k. betesstationer alternativt pulver om det finns hål i marken.

Det är alltså väl värt att ringa sitt försäkringsbolag och framförallt det skadedjursbolag som de samarbetar med. Det finns god chans att man kan få hjälp.